En virksomhed har behov for løbende at tilpasse sig de ændringer, der sker i omgivelserne i et stadig stigende tempo.

Thessen Consulting tilbyder at hjælpe med denne udviklingsproces. Det kunne være ændret opdeling af opgaver og ansvarsområder, udvikling af organisationen til at være en "lærende organisation", påvirkning af virksomhedskulturen m.h.t. ændringsparathed, udvikling af ledelsesstilen til "værdibaseret ledelse" m.v.

[ Organisationsudvikling ]