Undertiden må virksomheden - på grund af ændrede kompetencekrav, omstrukturering, lavkonjunktur m.v. - sige farvel til gode medarbejdere, som hidtil har udfyldt deres job på fuldt tilfredsstillende måde. I den forbindelse vil virksomheden ofte have et ønske om at hjælpe disse medarbejdere bedst muligt videre til et nyt job uden for virksomheden, påbegyndelse af et uddannelsesforløb eller andet hensigtsmæssigt fremtidsforløb. Thessen Consulting tilbyder at hjælpe med en eller flere af opgaverne i forbindelse med genplacering. Det kunne være jobsøgningskurser for mindre grupper eller individuel rådgivning for at klarlægge den enkeltes kompetencer, jobmål m.v.

[ Outplacement ]