[ Priser ]
Konsulentydelse Beregningsmetode Pris
     
Rekruttering enten

Fast pris (med garanti)
+ testmaterialer og aftalt annoncering

Én måneds løn
  eller

Tidsforbrug + aftalte omkostninger

Pr. time 1.100 DKK
     
Udstationering Tilbud kan blive tilsendt  
     
Rådgivning i øvrigt Tidsforbrug + aftalte omkostninger Pr. time 1.100 DKK