[ Udstationering ]

Når virksomheden får grænseoverskridende aktiviteter og begynder at sende medarbejdere til udlandet enten i kortere perioder på tjenesterejse eller i længere perioder på udstationering, er der mange forhold, som virksomheden skal tage hensyn til, herunder at træffe nogle virksomhedspolitiske beslutninger.

Thessen Consulting tilbyder i samarbejde med ECA International at hjælpe med udarbejdelsen af en egentlig virksomhedspolitik på området, udarbejdelse af udstationeringskontrakt, udregning af udstationeringsløn og benefit (herunder tage højde for skatteforhold, forskelligheder i købekraft og sædvaner hos andre virksomheder), forberedelse af den udstationerede familie (både praktisk og kulturelt) m.v.